Khóa điện tử Epic ES 7000K

4.800.000

  • Đăng ký tối đa lên tới 200 thẻ RFID
  • Chức năng mã số ảo và mã ngẫu nhiên chống lộ Mã
  • Chức năng khóa kép/ thiết lập danh sách quản trị
  • Mở rộng module điều khiển tử xa, chuông hình
  • Mở rộng kết nối bluetooth, wifi