Khóa điện tử Epic ES-F500D

5.900.000

  • Đăng ký tối đa 100 vân tay và 200 thẻ RFID
  • Chức năng mã số 1 lần dành cho khách (One – Time code)
  • Chức năng khoá kép/ thiết lập danh sách quản trị
  • Chức năng mã số ảo và mã ngẫu nhiên chống lộ mã
  • Mở rộng module điều khiển từ xa, chuông hình
  • Mở rộng kết nối bluetooth, wifi