Máy Chấm Công Vân Tay ZKTeco WL30 (Hỗ Trợ Wifi)

2.200.000

– Màn hình 2.8-inch TFT.
– Dung lượng vân tay: 1000 / 1500 (without SSR).
– Dung lượng giao dịch: 50,000.
– Giao thức giao tiếp: Wi-Fi , USB-Host, USB-Client.
– Nguồn cung cấp: DC 5V – 0.8A.